Κλινικά Φροντιστήρια-Workshops

01
Simulation & Animal Lab Workshop

Πειραματικό Εργαστήριο
Επεμβατικών Δεξιοτήτων
02
Emergo Train System Senior

Instructor Course
03
BLS (Basic Life Support)

Refresher Course
04
ALS (Advanced Life Support)
Refresher Course

(Μόνο για ήδη πιστοποιημένους ανανήπτες του ILS και του ALS)
05
Cardiac Emergencies Workshop

Κλινικό Φροντιστήριο Επειγουσών
Καρδιολογικών Καταστάσεων
06
P Prehospital Trauma Management Workshop + Β—Con (Bleeding Control for the Injured Course)

Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Τραύματος + Αντιμετώπιση της Αιμορραγίας στον Τραυματία
07
Prehospital Airway Management Workshop

Κλινικό Φροντιστήριο Προνοσοκομειακής Διαχείρισης Αεραγωγού
08
Intraosseous Infusion Workshop

Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοοστικής Έγχυσης
(Με τη χρήση εξειδικευμένων προπλασμάτων)
Sponsored by: Teleflex
09
Prehospital Obstetrics Workshop

Μαιευτικό Επείγον στο Προνοσοκομειακό Περιβάλλον
10
Ultrasound in Emergency Medicine Workshop

Κλινικό Φροντιστήριο Υπερηχογραφίας
στην Επείγουσα Ιατρική