Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

Böttiger Bernd—ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Degiannis Elias (Ντεγιάννης Ηλίας)—Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Giannoudis Peter—Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Velmachos George (Βέλμαχος Γεώργιος)—ΗΠΑ
Βασιλείου Παντελής—ΕΛΛΑΔΑ
Γεωργίου Μάριος—ΚΥΠΡΟΣ
Γροσομανίδης Βασίλειος—ΕΛΛΑΔΑ
Νικολάου Νικόλαος—ΕΛΛΑΔΑ
Παπαλόης Απόστολος—ΕΛΛΑΔΑ
Πικουλής Εμμανουήλ—ΕΛΛΑΔΑ
Πύρρος Δημήτριος—ΕΛΛΑΔΑ