Εγγραφή

Δικαίωμα συμμετοχής Μετά τις 28.02.2019
Ιατροί 100€
Διασώστες 70€
Διάφοροι 70€
Φοιτητές/Σπουδαστές ΙΕΚ ΕΚΑΒ 40€

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Δικαίωμα συμμετοχής
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
Παρακολούθηση της Έκθεσης Ιατρικού Εξοπλισμού
Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου
Υλικό Συνεδρίου (Τσάντα / Έντυπο υλικό)
Πιστοποιητικό Συμμετοχής με Μοριοδότηση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η φόρμα εγγραφής έχει κλείσει.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται πλέον στη γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.